Přejít na obsah

Webové aplikace na míru

WWW - tvorba

Tyto webové aplikace přesahují požadavky klasického webu nebo eshopu.Zde je možno plně pokrýt specifické požadavky na funkcionalitu dané aplikace - např. program pro výpočet růzdných druhů pojištění s možností příme objednávky,případně i s úhradou požadované částky a tím např.komletní - online - vyřešení cestovného pojištění - viz.reference  www.pojistenidoma.cz .
Jiným příkladem může být webová prezentace doplněná o možnost kalkulace dřevostavby dle vlastních požadavků z nabízených možností - viz.reference  www.domky-delta.cz.
Dalšími možnostmi může být firemní fakturace na webu + případná možnost importu faktur do firemního informačního systému. Systém může obsahovat kompletní firemní skladovou evidenci ,což extrémně sníži nebo zcela zruší složitost exportů a importů dat při řešení "eshop a klasický SW" , rychlost a rozšiřitelnost SW pro expanzi firmy,atd.

Cena za programováni webových aplikací se stanovuje dohodou na základě individuálních požadavků zákazníka.Zákazník může sledovat na internetu vývoj svého požadavku téměř v reálném čase a tedy i konzultovat ihned své připomínky.

Návrat na obsah