Přejít na obsah

Servery PC sítí

HW - PC - sítě

Dodáváme a udržujeme tyto typy PC serveru

  • Windows server 2003

  • Windows server 2008

  • Windows server 2012

  • windows server z PC stanice s Windows - pro malé sítě


Údržba se provádí většinou přes "Terminal client " neboli přes "vzdálenou plochu" ,což zásadně

  • zásadně zrychluje servisní zásah - oprava , aktualizace , údržba a zálohováni

  • zásadně redukuje zbytečné cestovní náklady  - nepříjemné pro obě strany

  • zásadně zlevňuje instalaci a údržbu nových a stávajících SW,které zákazník používá


Návrat na obsah